Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Anunci aprovació inicial MP PGOU-Tossa-4 1119/2017 Modificació del pla d'ordenació urbanística municipal sense avaluació ambiental estratègica Urbanisme Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGOU en l'àmbit del c/ Tossa, 4 22/05/2017
Anunci preus públics 2242/2017 .Aprovació de preus públics Anuncis Anunci preus públics piscina d'estiu 18/05/2017
Edicte per publicar al BOE - CATALÀ- 2320/2016 Tractament residual de vehicles abandonats: trasllat al centre autoritzat de tractament de vehicles Edictes Notificació de resolució d'alcaldia d'expedient per abandonament de vehicle 18/05/2017
Anunci 2375/2017 Aprovació del Padró fiscal i notificació col·lectiva Anuncis Aprovació del Padró de la taxa per llicència d'autotaxi i altres vehicles de lloguer 16/05/2017
Anunci d'aprovació definitiva 2818/2016 Modificació de la Forma de Gestió d'un Servei Públic Local Anuncis Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de la forma de gestió del servei públic d'aigua municipal a gestió directa 15/05/2017
Anunci d'exposició pública 302/2017 Aprovació de projectes d'actuacions específiques d'interès públic i de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable Urbanisme Tràmit d'informació pública del Projecte d'actuació específica per una activitat de turisme rural, en la modalitat d'allotjament de masoveria, a la finca de Can Collet de Dalt 15/05/2017
Edicte per notificar decret 2017-0196 2767/2016 .Renovació de la inscripció padronal (ENCSARP) Edictes Edicte per a notificar el decret 2017-0196 15/05/2017
Anunci de l'aprovació de l' Avanç de POUM 2000/2017 Aprovació del pla d'ordenació urbanística municipal Urbanisme Anunci de l'aprovació de l'Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal 12/05/2017
Anunci d'aprovació definitiva projecte construcció vestuaris al camp de futbol 1425/2017 .Aprovació de projecte d'obres locals_Serveis Territorials Urbanisme Anunci d'aprovació definitiva projecte de construcció de vestidors al camp de futbol 11/05/2017
APROVAT 2017-0119 [ModPuntPGOU,cTossa,4.- Aprovat inicialment- Ple 04-05-2017] 1119/2017 Modificació del pla d'ordenació urbanística municipal sense avaluació ambiental estratègica Urbanisme Projecte de la MP PGOU c. Tossa, 4- aprovat inicialment per acor del Ple de 4 de maig de 2017 11/05/2017