Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
ANUNCI convocàtoria pels ajuts als cicles formatius físico-esportius 2017-2018 4326/2017 Concessió de subvenció per concurrència competitiva Anuncis Convocatòria per a l'atorgament d'ajuts per a la realització de cursos de cicles formatius de grau mitjà i superior d'activitats físiques i esportives 2017-2018 06/10/2017
Anunci d'aprovació definitiva reparcel·lació sector G 2514/2016 Sistema d’Actuació Urbanística de Reparcel·lació Mitjançant la Modalitat de Cooperació (Projecte de Reparcel·lació) Urbanisme anunci d'aprovació definitiva del sector G. 06/10/2017
Anunci exposició pública llicència ambiental Jesús Caballero Ávila 1313/2016 Llicència ambiental Urbanisme Exposició pública llicència ambiental Sr. Jesús Caballero Ávila 06/10/2017
Edicte per a notificar la resolució núm. 2017-0493, de baixa per caducitat de la inscripció padronal de DACT 3010/2017 .Renovació de la inscripció padronal (ENCSARP) Edictes Edicte per a notificar la resolució núm. 2017-0493, de baixa per caducitat de la inscripció padronal de DACT 05/10/2017
Edicte per a notificar la resolució núm. 2017-0494, de baixa per caducitat de la inscripció padronal de SVC 3009/2017 .Renovació de la inscripció padronal (ENCSARP) Edictes Edicte per a notificar la resolució núm. 2017-0494, de baixa per caducitat de la inscripció padronal de SVC 05/10/2017
Anunci exposició pública llicència ambiental Alucan Entec 1007/2017 Llicència ambiental Urbanisme Anunci d'exposició pública de la llicència ambiental de la societat Alucan Entec, SA 29/09/2017
Subvencions d'import igual o superior a 3.000 € 2970/2017 .Procediment genéric 01.00 Secretaria Ajudes i Subvencions Anunci de les subvencions concedides durant el 1r i 2n trimestre de 2017 d'import igual o superior a 3.000 € 13/06/2017
Subvencions d'import inferior a 3.000 € 2970/2017 .Procediment genéric 01.00 Secretaria Ajudes i Subvencions Anunci de les subvencions concedides durant el 1r i 2n trimestre de 2017 d'import inferior a 3.000 € 13/06/2017
Llista definitiva 903/2016 .Procediment genéric 01.00 Secretaria Anuncis Llista definitiva de candidats a Jurat Popular 2017-2018 (inclòs) 09/01/2017