Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Anunci Bases de la convocatòria procés selectiu dues places d'agent de policia 2436/2017 Convocatòria i proves de selecció de personal funcionari per concurs oposició Anuncis Bases de la convocatòria per a l'accés mitjançant concurs oposició lliure de dues places de personal funcionari de carrera per ocupar el lloc de treball d'agent de policia local (codi 1034 i 1038). 09/08/2017
anunci al BOP 3712/2017 Concessió de subvenció per concurrència competitiva Anuncis Aprovació de les bases específiques dels cicles formatius fisico-esportius 08/08/2017
anunci al BOP 3770/2017 Procediment Genèric Anuncis Modificació dels preus públics de la natació escolar 08/08/2017
Anunci conveni DO Alella 728/2017 .Procediment genéric 18.00 Promoció Econòmica Anuncis Anunci adhesió al Consorci de promoció enoturìstica del territori D.O. Alella 02/08/2017
Anunci modificació Ordenança fitxers de dades 3583/2017 Compliment d'obligacions en protecció de dades de caràcter personal Anuncis Modificació de l'Ordenança de creació de fitxers de dades personals 02/08/2017
Anunci aprov provisional Carta de Serveis OAC 3611/2017 Creació, modificació o extinció de Servei Públic Anuncis Aprovació inicial Carta de Serveis de l'Ofina d'Atenció al Ciutadà 01/08/2017
ANUNCI preus públics fira i mostra 3715/2017 Procediment Genèric Anuncis Modificació dels preus públics de la Fira del Tast i Mostra Gastronòmica, així com, l'aprovació de preus públics per a la venda d'objectes de publicitat relacionats amb la festa popular a Llinars. 31/07/2017
Anunci provisional modificació de crèdit 04/2017 3604/2017 Elaboració i Aprovació del Pressupost Pressupost Anunci provisional modificació de crèdit 04/2017 31/07/2017
REparcel·lació voluntària del sector G.- ampliar termini d'exposició pública 2514/2016 Sistema d’Actuació Urbanística de Reparcel·lació Mitjançant la Modalitat de Cooperació (Projecte de Reparcel·lació) Urbanisme Ampliar el termini d'exposició pública del projecte de reparcel·lació voluntària del sector G 20/07/2017
Obres de millora de l'accessibilitat a l'església.-Anunci d'exposició pública aprovació inicial 3465/2017 .Aprovació de projecte d'obres locals_Serveis Territorials Urbanisme Obres per la millora de l'accessibilitat a l'església 12/07/2017